ஆதிச்சப்பேரிகுளம் நாங்குநேரி

பார்த்தவர்கள் - 1856

நீர் நிலை பற்றி

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

தேவநல்லுார் (நாங்குநேரி)

  • வட்டாரம் kalakad
  • பிரிவு Irrigation Section,kalakad
  • வடிநிலம் Tamiraparani
  • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
  • உபகோட்டம் upper Tambaraparani Basin
  • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :