இராஜவல்லிபுரம்குளம் திருநெல்வேலி

இராஜவல்லிபுரம்குளம் திருநெல்வேலி

பார்த்தவர்கள் - 631

நீர் நிலை பற்றி

தொடர்ச்சியாக உள்ள இராஜவல்லிபுரம், கல்குறிச்சி, குப்பக்குறிச்சி, பாலமடை குளங்கள் ஸ்ரீ வல்லப பாண்டியன் (கி.பி.830-862) காலத்தில் வெட்டப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. குளத்திற்கு தெற்கே தாமிரபரணி நதியும் வடக்கே சிற்றாறு நதியும் செல்கின்றன. குளக்கரைகளில் அமைந்துள்ள சாஸ்தா கோவில்களில் ஆல், அத்தி, அரசு, வேம்பு போன்ற மரங்கள் சோலைகளாக காட்சி அளிக்கின்றன. இக்குளங்கள் பூ நாரை உட்பட அதிக எண்ணிக்கையிலான பறவைகளுக்கு உணவளிக்கிறது. பண்டைய தமிழரின் நீர் மேலாண்மைக்கு எடுத்துக்காட்டான குமிழித் தூம்பு இக்குளத்தில் உள்ளது.

தன்னார்வலராக பதிவுசெய்ய

இராஜவல்லிபுரம் (திருநெல்வேலி)

 • வட்டாரம் Palayamkottai
 • பிரிவு Tirunelveli Channel Section
 • வடிநிலம் Thambrabarani
 • கோட்டம் Tamirabarani Basin Division, Tirunelveli
 • உபகோட்டம் Thamiraparani Basin Sub Division,Tirunelveli
 • வட்டம் Tamirabarani Basin Circle, Tirunelveli

இடம் :

 • பாசன பரப்பு : 230.44
 • கரையின் நீளம் : 2041 m
 • மடைகளின் எண்ணிக்கை : 4
 • மடையின் தள மட்டம் : 35.55 m
 • குளம் : அமைப்பு
 • கலுங்கு : 1
 • நிறைநீர் மட்டம் : 38.48 m
 • மிகைநீர் மட்டம் : 38.71 m
 • கரைமேல் மட்டம் : 40.23 m
 • நீர்பிடிப்பு : 0.86 ச.கிமீ.
 • கொள்ளளவு : 1.196
 • கலுங்கின் நீளம் : 46m