Namma Oor. Namma Neer.

திருநெல்வேலியின் நீர்நிலைகளை மீட்டெடுத்து புத்துயிர் அளிக்க, அரசு மற்றும் தன்னார்வலர்கள் இணையும் கூட்டு முயற்சி இது.
Join as Volunteer

Nellai Digital Water Atlas

முதல் முறையாக, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நீர்நிலைகளையும் ஆவணப்படுத்தி, கணினி வரைபடமாக்கும் முயற்சி.
Show Atlas

Restoration & Rejuvenation

தன்னார்வலர்கள், பொதுமக்களுடன் இணையும் விரிவான, தொடர் மற்றும் கூட்டு முயற்சி
View Projects

Trails of Tamiraparani

தாமிரபரணியின் சிறப்புக்களை கண்டறியவும், மீட்டெடுக்கவுமான முன்னெடுப்பு இது.
View Details

Nellai Tree Mapping

திருநெல்வேலி மாவட்ட பசுமைக்குழுவின் முன்முயற்சியில் பாரம்பரிய மரங்களை கணக்கெடுத்து, ஆவணப்படுத்தும் திட்டம் இது
Join as Volunteer

Nellai NeerValam: About this Mission

என்ன, யார், எப்படி?
" Neerindri Amayathu Ulagu: When water fails, functions of nature cease " ? Thiruvalluvar.

Nellai Neervalam is a unique community engagement and mangement framework for water security and ecological conservation designed and developed by the District Administration, Tirunelveli in Tamil Nadu. The district has more than 1200 water bodies, six major reservoirs, several dams (anaicuts) and water course channels which form a unique water and biodiversity ecosystem evolved over centuries. River Tamiraparani, the lifeline of Tirunelveli having its source in the Agasthiyar Biosphere Reserve is the only perennial river originating in Tamil Nadu. The river and the numerous waterbodies reflect the the people, their rich culture and heritage of the landscape.

Nellai Neervalam mission is aligned to meet the Sustainable Development Goals (SDG) 6 and SDG 15 of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The mission further aims to converge the existing schemes of the Government of Tamil Nadu and Government of India effectively in collaboration with technical agencies, research groups, citizen voluntary organisations and the corporate sector. We invite interested volunteers, students, and voluntary organizations to participate in the following programs.

Nellai Digital Water Atlas

Restoration and Rejuvenation of Wetlands

TamiraSES - RiverTamiraparani Socio-Ecological System restoration

Nellai Tree Mapping

Nellai Neervalam Dialogue Series

Disaster Management during Floods

Nellai Digital Water Atlas

திருநெல்வேலி நீர் நிலைகளின் டிஜிட்டல் நீர் அட்லஸ்

Nellai Digital Water Atlas initiative aims at documenting and mapping all the wetlands/water bodies in the district. It shall serve as a single data repository about the water bodies including biodiversity, hydraulic parameters and encroachments if any. A rigorous field ground truthing exercise was carried out to ensure data purity of various departments. The outcomes of the initiative are as follows.

1251 waterbodies geotagged and shapefiles plotted on the GIS platform

Watershed and basin maps prepared for the district

204 Village cadastral maps digitized

204 Village contour and Digital Elevation Model (DEM) maps prepared

Select Administrative Body
Type here to search

Village Cadastral Map with Contour

Page: /

Nellai Water Resources

1200
WaterBodies
50
Flora
100
Fauna
60
HotSpots

Restoration & Rejuvenation

நெல்லை நீர்வளம்: நடப்பிலிருக்கும் திட்டங்கள்

விரிவான, தொடர் மற்றும் கூட்டு முயற்சியால் மட்டுமே நீர் நிலைகளை புத்துயிருடன் மீட்டெடுக்க முடியும். நீர் நிலைகளுக்கு புணர் வாழ்வளித்து மீட்டெடுப்பதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும், அப்பகுதியில் சுற்றுலாவை வளர்க்கவும், உள்ளூர் குடி நீர் தேவைகளை முழுமையாக நிறைவேற்றவும், சேவை மனப்பான்மை கொண்ட தன்னார்வலர்களையும், பொது மக்களையும் ஒரு கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நீர் நிலைகளை முறையாக சுத்தம் செய்தல், அதிலுள்ள அனைத்து உயிர்களும் நலமுடன் வாழ வழி செய்தல் போன்ற அனைத்தும் அந்தந்த பகுதியிலுள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து பெரு நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும்.

Nellai Neervalam Wetlands Restoration Management Framework

Journey from Struggles to Success

NellaiNeervalam wetlands restoration management framework involves Six Management Plan Components that help to return the physical, chemical, or biological characteristics of the degraded wetlands to their natural functions.

Component 1
Component 2
Component 3
Component 4
Component 5
Component 6

Highlights of the Tamiraparani River

தமிழகத்தின் ஒரே, வற்றாத ஆண்டு முழுவதும் நீர் ஓடும் ஆறு என்னும் சிறப்பை பெற்றது தாமிரபரணி. 600+ அதிகமான மீன் வகைகள், 50+ வகையான தாவரங்கள். 200+ அதிகமான பறவை இனங்கள் என பல சிறப்பம்சங்கள் கொண்டது தாமிரபரணி ஆறு.

TamiraSES - RiverTamiraparani Socio-Ecological System restoration

Tamiraparani, the only perennial river in Tamil Nadu originates in the Pothigai Hills of Western Ghats in Tirunelveli District. The river flows through 5 landscapes or Ainthinai as described in Sangam age.

Tamiraparani river has a perennial flow regulated by Papanasam and Servalar reservoirs, which impound the flows of Tamiraparani and Servalar rivers.

Flows are regulated to meet irrigation demands and to produce hydroelec-tric power. The reservoir system in the landscape irrigates 40,000 ha of land in Tirunelveli and the neighbouring districts through eight anaicuts and 11 channels.

Tamiraparani even today evokes an emotion that binds the people, culture, and history.

Need for TamiraSES restoration

Reduced ecological flows downstream due to agriculture, domestic water consumption and industry.

Water quality degradation due to untreated domestic, agricultural, and commercial waste and inadequate waste treatment facilities

Reduced quality of life, human wellbeing and livelihoods of the dependent communities

Diversity of Tree Species

பொதிகை மலை, தாமிரபரணி ஆறு, மற்றும் எண்ணற்ற குளங்கள்ஆகியன திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை அழகுறச் செய்கின்றன. பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராணி மங்கம்மாள் காலத்தில் நடப்பட்ட சாலையோர மரங்கள், இவ்வழகை மேலும் பொலிவூட்டுகிறது. ஆல், அத்தி, அரசு, இலுப்பை, நாவல், வேம்பு, பனை, வில்வம், புங்கை, பின்னை மற்றும் மருதம் போன்ற மரங்கள் தாமிரபரணி கரைகள், குளங்கள், கோவில் நந்தவனங்கள், நெடுஞ்சாலைகள், கல்வி நிலையங்கள், புறம்போக்கு நிலங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன.

Nellai Tree Mapping

Count the Trees

First of its kind intiative to map the heritage and sacred trees of Tirunelveli. The District Administration along with Tamil Nadu Forest Department and ATREE have trained volunteers to conduct tree survey and digitally map them which will serve as a repository to be included in the People?s Biodiversity Register (PBR) in accordance with the The Biological Diversity Act, 2002.

Outcome: 4500 native trees mapped.
Total Trees Planted: 5769


Model Nandavanams

Temple nandavanam (sacred garden) is an age-old practice of conservation of native trees and associated biodiversity. Temple nandavanams act as green fencing to the temple and would hold native traditional trees and plants that would be beneficial to the temple, as well as the community who is residing in the vicinity of the temple. Nandavanams host unique assemblages of biodiversity and act as a gene bank of traditional plant species. Nandavanams are the last existing green space on the human-dominated landscape that plays a vital role in human health and peace. Conserving these traditional nandavanams will certainly support human wellbeing and wildlife.

The district of Tirunelveli embraces hundreds of old temples on the banks of Tamiraparani and its tributaries. Many of these temples have space for nandavanam but only a few temples maintain it well. The traditional native trees are dwindling in Nandvanams and commercial tree species such as Coconut, Teak are mostly existing now.


The District Administration along with the Hindu Religious and Charitable Endowment Board and local volunteer groups initiated the model Nandavanam project that witnessed the traditional tree species plantation in the selected temple sites. So far 3 nandavanams have been established in Thirukadugai Moondreeswarar Temple, Papakudi, Abhi Muktheeswarar Temple, Kodagnallur and Sridevi Boodevi Sametha Venkatachalapathy temple, Pallakal.

Nellai Neervalam Dialogues

Dialogue series on climate change, water, ecology and biodiversity by experts and groups who have made a difference.

Disaster Management during Floods

popular questions

During the Northeast monsoon 2021, following the heavy rainfall in catchment areas of the major dams in the Western Ghats, the Tirunelveli district witnessed heavy water inundation in several lowlying areas.

To analyze the complaints concerning rainwater inundation from the public, a Crowd-sourced flood risk map tool was introduced. More than 250 complaints were received and 90% of the complaints were resolved within 48 hours.

https://nellaineervalam.in/waterlogging/

The Miracle Recharge

Miracle Well

When an ordinary incident in one well turns out to be an extraordinary boon for the people in and around 25 to 30 kms.

The story of the Miracle Well

Ayankulam is a small village in Radhapuram Block near Thisaiyanvillai in Tirunelveli District which comes under Muthumothanmozhi Panchayath. It is located 57 KM towards South from District head quarters Tirunelveli. The surrounding regions of Ayankulam village are identified as Dry Belt region. Due to the curse of burning Summers, the families of small land holdings were forced to disown their agricultural lands. Moreover, the trespassing saltwater from the near coast to the agricultural and domestic wells makes it worse for locals.

With all the prevailing unfavourable conditions, a miracle happened during the monsoon season of November-December 2021. An open agricultural well failed to overflow in spite of all the water it devoured from the Nambiyaru canal. With continuous inflow of water for about five days, the well still didn?t overflow. This is the reason for the well to come into the limelight as an ordinary well would have overflowed with such an inflow rate. It was also observed that there was a significant rise in the ground water table for about 10-15 km radius.

The Discovery

Miracle Well

A normal event on analysis provided astonishing results which could change the fate of the entire Taluk.

The surprise element of the Miracle Well

The outcome of the survey surprised everyone as this region has a high hydraulic conductivity. In layman terms, the water can easily pass through soil or rock. This unique feature of the geographical area of Thisayavilai taluk enables rapid water table recharge during floods.

Even the local villagers stated that they have been practicing the method of recharging the well during intense monsoon. Also claimed that this technique shoots up the local water table in a 10 to 15 km radius from the well.

The Upcoming Fabrication

Miracle Well

Making use of the discovered miracle to a larger extent.

Rapid Groundwater Recharge Technology

To make the best use of this exceptional hydro-geology, IIT-Madras proposed 'Rapid Groundwater Recharge Technology'. The numerous benefits under this proposal are : this can attenuate floods and droughts, can store the recharged water under the ground which also unlike surface water won?t evaporate, efficient way to store water during monsoons and easy withdrawal during summers, can clean and filter water. In addition to that, it can prevent and reverse saltwater intrusion in coastal aquifers. Furthermore it channels the excessive water to recharge the groundwater rather than turning into a flood or would otherwise drain into the ocean.

Experts from the IIT Chennai team mentions that the proposed technology will involve a few dozen wells with the capacity to recharge 1,50,000 to 2,00,000 litres of water every minute. Currently in Aayankulam once in 4 to 5 years the groundwater recharge is done in one well. This can be extended with an upgrade of recharging the aquifer annually during every monsoon to provide sustainable water during dry summers.

Tirunelveli

Volunteer Registeration

In order to sign up or express interest in any of our volunteer opportunities and activities, please register now with your contact details and our team will get in touch with you shortly.

Register Now

How can you Contribute

மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக இருங்கள்

இந்த அற்புதமான திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சில வழிகள் இங்கே

 • 01 .

  Cleaning & Restoration

 • 02 .

  Water Ecosystem Monitoring

 • 03 .

  Education & Awareness

 • 04 .

  Nellai Tree Mapping

 • 05 .

  Tree Plantation

 • 06 .

  Sapling Donation

Press Coverage

Videos

Project Outcome

கடும் போராட்டத்துக்கு பின்னான வெற்றி

நெல்லை நீர்வளம் திட்டத்தின் மூலம் ஏற்பட்ட குறிப்பிடத்தகுந்த பலன்களின் விவரம் இங்கே பகிரப்பட்டுள்ளது

ஹனுமன் நதி திட்டம்

பலனடைந்த குளங்கள்: 49
உள்ளடக்கிய பகுதி: 36 கிமீ நீளம்
பங்குபெற்ற தன்னார்வலர்கள்: 89
குறிப்பிடத்தகுந்த நடவடிக்கைகள்: தூர்வாருதல் & ஆக்கிரப்புகளை நீக்குதல்

பலன்கள்: 30 வருடங்களுக்கு பின்னர், ஹனுமன் நதியுடன் இணைந்த 49 குளங்களும் நிரம்பியிருக்கிறது

பேட்டை முள்ளிக்குளம்

பாசன பரப்பு: 79.07
நீர்பிடிப்பு: 0.26 ச.கிமீ
பங்குபெற்ற தன்னார்வலர்கள்: 62
குறிப்பிடத்தகுந்த நடவடிக்கைகள்: தூர்வாருதல் & ஆக்கிரப்புகளை நீக்குதல்

பலன்கள்: 100% குளம் நிரம்பியுள்ளது. 300 டன் அளவிலான கழிவுகள் நீக்கப்பட்டு , முழுவதும் வேலியிடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது

உடையார்பட்டிகுளம்

பாசன பரப்பு: 27.96
நீர்பிடிப்பு: 0.312 ச.கிமீ
பங்குபெற்ற தன்னார்வலர்கள்: 45
குறிப்பிடத்தகுந்த நடவடிக்கைகள்: தூர்வாருதல் , ஆகாயத்தாமரை கழிவுகள் நீக்கம் மற்றும் வேலியிடுதல்

பலன்கள்: 450 டன் அளவிலான ஆகாயத்தாமரை, திடக்கழிவுகள் நீக்கப்பட்டு, மேலும் மாசுபடாமல் காக்க முற்றிலும் வேலி அமைக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது

Collaborating Institutions

Given below is the list of collaborating agencies who are contributing or committed to contribute significantly to this project